29          شهريور                1398


گروه استهلال جبل النور (شيروان)
تاريخ:
شمسي: 19/دیماه/1386قمري: 29/ذی الحجه/1428ميلادي: 9jan2008
مشخصات محل رصد:
تپه نادري شيروان
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دوچشمي دوربين ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي براتي حجت الاسلام رمضانپور آقاي رضاقلي زاده
ميهمانان:گروه استهلال جبل النور (شيروان)
تاريخ:
شمسي: 19/آذر ماه/1386قمري: 29/ذی القعده/1428ميلادي: 10 دسامبر2007
مشخصات محل رصد:
تپه نادري
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي - دوربين ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: عباسعلي رضاقليزاده - آقاي حيدريان
ميهمانان:گروه استهلال جبل النور (شيروان)
تاريخ:
شمسي: 19/مهر/1386قمري: 29/رمضان/1428ميلادي: 2007/10/11
مشخصات محل رصد:
تپه نادري شيروان
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ (1 عدد)-دوربين دو چشمي (1 عدد)-دوربين ديجيتال (1 عدد)
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام رمضانپور-ولي قليچي-علي هنرمند-رستمي-عباسعلي رضاقلي زاده-حبيب گواهي-حسن براتي-دولت اسماعيل زاده-مهدي رضاقلي زاده-محمد صابري-فرج الله حيدريان-مهندس شفيق
ميهمانان: محمد گواهيگروه استهلال جبل النور (شيروان)
تاريخ:
شمسي: 21/شهریور/1386قمري: 29/شعبان/1428ميلادي: 12/9/2007
مشخصات محل رصد:
تپه نادري شيروان
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي(1)- تلسكوب(1) -دوربين ديجيتال(1)
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام رمضانپور-ولي قليچي-حسن براتي- عباسعلي رضاقليزاده-هادي سعادت طلب-مهندس شفيق-مهندس رضاقليزاده-فرج الله حيدريان
ميهمانان: حاجي نمازي-حق طلب-نيكوئيان-مزيني-زيبايي-رحيمي-نارنجيگروه استهلال جبل النور (شيروان)
تاريخ:
شمسي: 22/مرداد/1386قمري: 29 /رجب/1428ميلادي: 13 آگست2007
مشخصات محل رصد:
شيروان تپه نادر
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:35
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقاي حيدريان مهدي رضاقلي زاده
ميهمانان: حميد دامن خورشيدگروه استهلال جبل النور (شيروان)
تاريخ:
شمسي: 27 اردیبهشت1386قمري: 29 ربیع الثانی 1428ميلادي: 17may2007
مشخصات محل رصد:
تپه نادري
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 1100
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام رمضانپور-حسن براتي-ولي قليچي-عباسعلي رضاقلي زاده-ناصر جهاني- حاجي عباسنژاد-علي هنرمند-روح الله چوبين -ميثم محمدي
ميهمانان:گروه استهلال جبل النور (شيروان)
تاريخ:
شمسي: 30آذر1385قمري: 29ذي القعده1427ميلادي: 21دسامبر2006
مشخصات محل رصد:
جبل النور(شيركوه)
طول جغرافيايي: 22 37عرض جغرافيايي: 57 54ارتفاع از دريا: 1350
نوع و تعداد وسايل:
شرايط جوي:
فشار جو: 72mmميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملا ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: آقايان:حسن براتي مقدم،سيدعلي غلام زاده،محمدرمضان پور،محمدگواهي،حبيب گواهي،حيدريان
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617