29          شهريور                1398


گروه استهلال افق (شانديز)
تاريخ:
شمسي: 1388/08/27قمري: 30/ذی لقعده/1430ميلادي: 18/11/2009
مشخصات محل رصد:
شانديز اراضي استانداري
طول جغرافيايي: 38:28عرض جغرافيايي: 58:24ارتفاع از دريا: 0
نوع و تعداد وسايل:
دوربين چشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 25ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 0
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:14زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16:30زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: رضا آهويي/احسان صابري/حاج آقاي احسانيان/امير حسين داودي
ميهمانان: حسين غافليگروه استهلال افق (شانديز)
تاريخ:
شمسي: 28/شهریور/1388قمري: 29/رمضان/1430ميلادي: 19/09/2009
مشخصات محل رصد:
جاده كلاته ابراهيم آباد.زمين هاي استانداري
طول جغرافيايي: 38:28عرض جغرافيايي: 58:24ارتفاع از دريا: 1835
نوع و تعداد وسايل:
دوربين چشمي /دوربين ديجيتال عكس برداري
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي پوشيده از ابر و غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:13
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال افق (شانديز)
تاريخ:
شمسي: 30/مرداد/1388قمري: 29/شعبان/1430ميلادي: 21/08/2009
مشخصات محل رصد:
جاده گراخك
طول جغرافيايي: 6/38عرض جغرافيايي: 3/59ارتفاع از دريا: 1832
نوع و تعداد وسايل:
2عدد.تلسكوب-دوربين دوچشم
شرايط جوي:
فشار جو: ميزان رطوبت: 35%ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): پر از ابر/الودگي نوري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:16
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: رضا آهويي/احسان صابري/حاج آقاي احسانيان/علي سمساري/حميدصادقزاده/ثارا...شيخزاده
ميهمانان: عليرضانصيري/امير سمساري/حسين امينيان/مهران معين/كمال صقايي/علي اصغر مختاري/حجت افشاريان

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618