29          شهريور                1398عدم رؤيت هلال ماه جمادی الاول دراستانهای خراسان 29/ربیع الثانی/1438

باتوجه به گزارشات رسيده از گروههاي استهلال استانهاي خراسان در شامگاه شنبه 09/11/1395 ( 29/ربيع الثانی/1438) و گزارشات تلفني (21گروه ) و همچنين بعضی فاکتورهاي رصدي ،  هلال ماه جمادی الاول 1438در استانهاي خراسان رؤيت نگرديد.بازگشت
Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618