29          شهريور                1398عدم رؤيت هلال ماه ربیع الثانی دراستانهای خراسان 29/ربیع الاول/1438

باتوجه به گزارشات رسيده از گروههاي استهلال استانهاي خراسان در شامگاه  پنجشنبه 09/10/1395 ( 29/ربيع الاول/1438) و گزارشات تلفني (16گروه ) و همچنين بعضی فاکتورهاي رصدي ،  هلال ماه ربيع الثاني 1438در استانهاي خراسان رؤيت نگرديد.

بازگشت
Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618