29          شهريور                1398عدم رؤيت هلال ماه ربیع الاول دراستانهای خراسان 29/صفر/1438

باتوجه به گزارشات رسيده از گروههاي استهلال استانهاي خراسان در شامگاه  سه شنبه 09/09/1395 ( 29/صفر/1438) و گزارشات تلفني (17گروه ) و همچنين بعضی فاکتورهاي رصدي ،  هلال ماه ربيع الاول 1438در استانهاي خراسان رؤيت نگرديد.بازگشت
Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416618