29          شهريور                1398عدم رؤيت هلال ماه صفر دراستانهای خراسان 29/محرم/1438

باتوجه به گزارشات رسيده از گروههاي استهلال استانهاي خراسان در شامگاه  دوشنبه 10/08/1395 ( 29/محرم/1438) و گزارشات تلفني (18گروه ) و همچنين بعضی فاکتورهاي رصدي ،  هلال ماه صفر 1438در استانهاي خراسان رؤيت نگرديد.بازگشت
Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617