4          شهريور                1398رؤيت هلال ماه ذی الحجه دراستانهای خراسان

باتوجه به گزارشات رسيده از گروههاي استهلال استانهاي خراسان در شامگاه جمعه 12/06/1395 و گزارشات تلفني (21گروه ) و همچنين بعضی فاکتورهاي رصدي ، هلال ماه ذي الحجه1437 در استانهاي خراسان رؤيت گرديد.بازگشت
Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415980