4          شهريور                1398عدم رؤيت هلال ماه ذی القعده دراستانهای خراسان 29/شوال/1437

باتوجه به گزارشات رسيده از گروههاي استهلال استانهاي خراسان در شامگاه  چهارشنبه 13/05/1395 ( 29/شوال/1437) و گزارشات تلفني (21گروه ) و همچنين بعضی فاکتورهاي رصدي ،  هلال ماه ذي القعده 1437در استانهاي خراسان رؤيت نگرديد.بازگشت
Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415981