4          شهريور                1398رؤيت هلال ماه شوال دراستانهای خراسان 29/رمضان/1437

باتوجه به گزارشات رسيده از گروههاي استهلال استانهاي خراسان در شامگاه سه شنبه 15/04/1395 ( 29/رمضان/1437) و گزارشات تلفني (31گروه ) و همچنين بعضی فاکتورهاي رصدي ، هلال ماه شوال1437 در استانهاي خراسان رؤيت گرديد.بازگشت
Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 415982